Welkom

Welkom op mijn muze-blog naar aanleiding van de opleiding tot muzocoach. Daar ben ik gebeten door het muzovirus. Pas maar op... het is besmettelijk.

Ik ben Els, leerkracht in het lager onderwijs. Neem gerust een kijkje in de spiegel van mijn muzische wereld. Ontdek wat mijn erfgoed is, wat mij inspireert, ontroert, blij maakt, ... Snuister eens rond in mijn 'school met talent'! Hier vind je hoe we in onze school muzisch werken.


dinsdag 26 november 2013

Interne CultuurCoördinator dag 4 en 5


De laatste twee dagen van deze vorming… De cultuurpartners en de directeurs vervoegden onze groep: interessante ontmoetingen met beloftes tot een samenwerking op langere termijn.
Een kort overzicht van het programma

Actieve muzische activiteiten
Natuurlijk bleven wij niet op onze stoel zitten. We gingen actief aan de slag. De begeleiders hadden leuke muzische activiteiten voorbereid: een kleurenmuziektwister, korte bewegingsopdrachtjes, leuke tussendoortjes. Deze muzische activiteiten werden uitgebreid met ideetjes van de leerkrachten (ons huiswerk): creatief met taal, dieren uitbeelden, muzikale opdrachten, schetsen met houtskool. De muziektwister zal ik in de klas uitproberen. Muzotip volgt!


 
Het magische moment
We bekeken met de groep de film 'Magisch moment'. We bespraken na afloop wat ons het meest getroffen heeft.
Voor mij was het de zin: 'Het ene inspireert tot het andere...'
De film is te bekijken via de website van ICQ: www.icqweb.eu

De cultuurkompas
Een cultuurkompas is een matrix, een schematisch overzicht waarin alle culturele activiteiten van de school een plaats krijgen. De bedoeling is om te kijken wat er al  op school is om van daaruit een leerlijn te maken. We kunnen pas bepalen waar we naartoe willen als we weten waar we vandaan komen!
Mijn woensdagnamiddag was goed gevuld met het maken van mijn huiswerk. Het vormgeven aan de cultuurkompas was geen sinecure opdracht. Ik werkte één leerjaar uit. Ik maakte een voorstelling van de verschillende domeinen en de 21 leerdoelen. Ik gebruikte de ingevulde leerlijn van het VVKBaO van het vorige schooljaar.

De bedoeling is dat ik dit van elk leerjaar doe. Dit wordt dan met dat leerjaar besproken. Van daaruit volgt dan een brainstorm.

Draagvlak creëren bij collega's is één van de belangrijkste randvoorwaarden voor het realiseren van een beleidsplan. Iedereen gaat anders om met de diverse zaken die op school afkomen. Daarin speelt iedereen een eigen rol. We maakten de oefening met de hoeden van De Bono om daar een beter inzicht in te krijgen. Dit inzicht maakt het eenvoudiger om er op in te spelen.

Scenario
Na het bespreken van de verschillende kompassen gingen we over naar het schrijven van een scenario voor de school. Waar willen we naartoe?
We maakten een aanzet tot een zo concreet mogelijk beleidsplan voor de muzische vorming voor onze school.

Manifest
Het cultuurbeleid moet ook onder de aandacht gebracht worden in het team. Dit bereidden we voor onder de vorm van een manifest, met de bedoeling om een boost te geven, om de leerkrachten te prikkelen, te teasen…
Manifest van Kunst In Zicht
Dit manifest en onze visie stelden we voor in de groep. We konden dus al eventjes repeteren ;)

Onderwijs – cultuur
Met de ‘klachtendoos’ zetten we een andere pet op. We kropen als leerkracht in de huid van een cultuurpartner. De cultuurpartner kroop in de huid van een leerkracht. Door het formuleren van klachten vanuit een andere rol kregen we een duidelijk beeld van de wereld van de ander.

Hier kwam naar boven dat we met de klassen vooral gaan ‘shoppen’ binnen cultuur en dat er in de klas te weinig wordt toegewerkt naar toneelstukken e.d. Onderwijs vindt soms dat de voorstellingen ‘te’ artistiek zijn en te ver van de leefwereld van de kinderen. We zochten samen naar oplossingen: communicatie en betere samenwerking tussen onderwijs en cultuur biedt daar een antwoord op. Dit kan een taak zijn van de cultuurcoördinator in de school.

Taken van de cultuurcoördinator
Over taken gesproken… wat is de rol van de cultuurcoördinator? We leerden dat we dit op verschillende manieren kunnen invullen. We onderzochten onze rol op school en gaven daar een eigen invulling aan.


Twee gevulde dagen, vol inspiratie, ideetjes en nieuwe energie...

zondag 17 november 2013

De Eerste Wereldoorlog in beeld

In de lessen wero leerden we over de Eerste Wereldoorlog. In de les muzische vorming werkten we experimenteel rond dit thema. Niettegenstaande dat we soms te weinig durven experimenteren met de kinderen is het heel belangrijk. Het stimuleert de creativiteit.Na een grondige beschouwing van foto's en andere kunstwerken mochten de leerlingen vrij expressief werken, maar er waren beperkingen. Het formaat was vastgelegd. Ze mochten enkel met zwart, wit of grijstinten werken en het moest een verwerking zijn van de oorlog.

Een volgende les tekenden we de klaproos naar waarneming.
Deze werkjes stelden we tentoon in het rusthuis in onze gemeente.
Op dat moment was er een tentoonstelling van het Duits kerkhof dat daar vroeger lag. De kinderen kregen hele positieve reacties op hun werk. Een pluim voor hen.


vrijdag 15 november 2013

ICQ dag 3

Stap 1: bewegingsexpressie

Gisteren startten we de dag met les bewegingsexpressie... (oef, want ik moet mij daar echt in verdiepen)
Een leuke les met een goede opbouw. Dit probeer ik zeker uit in de klas:

1. Warming-up: we staan in de kring en iedereen zegt om beurt zijn lievelingsgerecht, plaats waar je tot rust komt, droomplek, geheim (mocht ook een leugen zijn ;) ).
2. De begeleider gaat door op die favoriete plaats. We moesten in ons hoofd een beeld vormen van een droomplek We werden verdeeld in groepjes van drie. In de ruimte tekenden we om de beurt met ons lichaam ( alsof we een krijtje waren) onze droomplek.
3. Volgende opdracht: kies drie bewegingen (van toen je met je lichaam je droomplek tekende) en maak daar één bewegingsvorm van. Maak als het ware een patroon, één vloeiende beweging. Dit doet iedereen nog apart in zijn groepje.
4. En de logische volgende stap was dus van deze drie bewegingen één geheel vormen. Je maakt met je groepje een kleine choreografie.

Niettegenstaande dat ik me in het domein van de bewegingsexpressie het minst thuis voel, vond ik dit heel leuk om te doen. De opbouw vond ik boeiend. Je vertrekt vanuit een voorstelling in je hoofd (beschouwen) en je gaat dit tweedimensioneel weergeven met je lichaam door middel van bewegingen. Je kan hierin experimenteren. Na het experimenteren kom je toch tot een abstracte bewegingsvorm.

Stap 2: Huiswerk
Het voorstellen van ons huiswerk. We kregen de vorige keer de opdracht om een les uit te werken in het domein waarin we ons het minst thuis voelden. Voor mij is dat bewegingsexpressie. Na een hele zoektocht had ik allerlei leuke activiteiten verzameld, maar toch was voor mij de stap te groot om voor collega's een les bewegingsexpressie uit te testen. Daarom nam ik een activiteit uit het domein drama, ook niet mijn sterkste kant: een dialoog op verschillende manieren. Ik test deze activiteit vandaag ook uit in mijn klas met de kinderen. Muzotip volgt!

Ik heb ook veel ideetjes opgedaan van de anderen:
1. Bewegingsexpressie (bovenbouw): de Sint maakt ons gek
2. Bewegingsexpressie (iedereen): tegenstellingen uitbeelden
3. Muzisch taalgebruik en bewegingsexpressie (kleuter en eerste leerjaar): gedicht 'De tripelmannetjes' en verschillende dieren uitbeelden met je lichaam
4. Beeld en media (tweede graad): insecten waarnemen op de speelplaats, foto's ervan nemen, insecten tekenen naar waarneming, uitknippen, absurde achtergrond bij bedenken door allerlei voorwerpen mee te nemen van thuis, insect met absurde achtergrond erbij fotograferen.
5. Beeld, muziek en beweging: kunstbeschouwing van 'Compositie VIII' van Kandinsky, experimenteren met vormen, lijnen en kleuren en daar een beeldend werk van maken. Daarna van deze werkjes vertrekken en daar geluiden en bewegingen bij maken.
6. Muzisch taalgebruik (kleuters): de echoput.
7. Bewegingsexpressie en muzisch taalgebruik voor peuters: regenwormsok
8. Wiskunsten: de lessen meetkunde worden muzisch door eerst vlakke figuren te beschouwen in de wereld van de kunst: Bauhaus en Mondriaan

Stap 3 Topografie van je culturele leven

1. Beschouwen van kunstwerken uit het boek van Harmon 'The map as art'


Guillermo Kuitca

2. Persoonlijke culturele kaart tekenen en uitwisselen. Samenvatting op postkaart zetten.
Stap 4 Cultuurkompas maken van de school

We brengen de huidige situatie van de school in beeld.
Wat zijn onze sterktes?
Wat zijn onze zwaktes?
Waar willen we naartoe? Dit kunnen we alleen maar bepalen als we weten waar we vandaan komen.

De aanzet hebben we al gedaan. Als huiswerk moeten we dus dit uitwerken. Gelukkig hebben we met onze school al heel wat voorbereidend werk gedaan. Al de oplijstingen van de activiteiten van vorig jaar kan ik hiervoor gebruiken.


 Volgende week moet iedereen een korte vernieuwende creatieve opdracht brengen in de groep. De directie en culturele partners zullen ons vervoegen. We zullen onze culturele kaarten uitwisselen en bespreken...

boterhamman

Toen ik gisteren mijn boterham smeerde, kwam deze man tevoorschijn...